4 Shake Shack Restaurants in Riyadh

 • Shake Shack Boulevard Riyadh City
  Open Today: 16:00 - 00:0000:00 - 01:00Open Today: 16:00 - 00:0000:00 - 01:00Open Today: 16:00 - 00:0000:00 - 01:00Open Today: 13:00 - 00:0000:00 - 02:00Open Today: 13:00 - 00:0000:00 - 02:00Open Today: 16:00 - 00:0000:00 - 01:00Open Today: 16:00 - 00:0000:00 - 01:00
  Boulevard Riyadh City
  Link to location
 • Shake Shack Mode Mall
  10:00 - 23:30 10:00 - 23:30 10:00 - 23:30 10:00 - 23:30 13:00 - 23:30 10:00 - 23:30 10:00 - 23:30
  Mode Mall
  Link to location
 • Shake Shack Riyadh Park
  10:00 - 01:00 10:00 - 01:00 10:00 - 01:00 10:00 - 01:00 10:00 - 01:00 10:00 - 01:00 10:00 - 01:00
  Riyadh Park
  Link to location
 • Shake Shack Sidra Mall
  11:00 - 03:00 11:00 - 03:00 11:00 - 03:00 11:00 - 04:00 11:00 - 04:00 11:00 - 04:00 11:00 - 03:00
  Sidra Mall
  Link to location